შეცვალეთ ბილეთების ენა
 
 

ბილეთები

A, A1 კატეგორია

83

1696
ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი მძღოლის რეაქციის დროში იგულისხმება - დრო საფრთხის აღმოჩენიდან მისი თავიდან აცილებისათვის საჭირო ზომების მიღებამდე.
რა იგულისხმება, მძღოლის რეაქციის დროში?
1
დრო საფრთხის აღმოჩენიდან სატრანსპორტო საშუალების სრულ გაჩერებამდე
2
აუცილებელი დრო აქსელერატორის სატერფულიდან მუხრუჭის სატერფულზე ფეხის გადატანისთვის
3
დრო საფრთხის აღმოჩენიდან მისი თავიდან აცილებისათვის საჭირო ზომების მიღებამდე
1697
ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი ნისლიან ამინდში სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობისას მანძილს საგნებამდე აღვიქვამთ უფრო მეტად, ვიდრე რეალურადაა.
ნისლიან ამინდში სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობისას მანძილს საგნებამდე აღვიქვამთ:
1
უფრო ნაკლებად, ვიდრე რეალურადაა
2
ისე, როგორც რეალურადაა
3
უფრო მეტად, ვიდრე რეალურადაა
1738
ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი საავტომობილო ზეთი ნიადაგში მოხვედრისას იწვევს ნიადაგისა და გრუნტის წყლების ხანგრძლივ დაბინძურებას.
საავტომობილო ზეთი ნიადაგში მოხვედრისას:
1
იშლება წვრილ ნაწილაკებად, რის გამოც გავლენას არ ახდენს ეკოლოგიაზე
2
მალევე ორთქლდება და არ აბინძურებს გარემოს
3
იწვევს ნიადაგისა და გრუნტის წყლების ხანგრძლივ დაბინძურებას