შეცვალეთ ბილეთების ენა
 
 

ბილეთები

B, B1 კატეგორია

სულ 1083 ბილეთი

1790
დაღმართის უსაფრთხოდ გავლას შევძლებთ, თუ ბოლომდე ავუშვებთ ფეხს აქსელერატორის სატერფულს და:
1
გავთიშავთ ანთების სისტემას
2
ავირჩევთ ისეთ გადაცემას, რომელზეც მოძრაობის დროს არ მოგვიწევს მუხრუჭის სატერფულზე ფეხის ძლიერად დაწოლა
3
ვიმოძრავებთ ნეიტრალური გადაცემის გამოყენებით
1791
მოკლე მანძილებზე ცივი ძრავით მოძრაობა გარემოსთვის განსაკუთრებით საზიანოა, რადგან ამ რეჟიმით მოძრაობა გულისხმობს:
1
სატრანსპორტო საშუალების ანთების სისტემის შესაძლო მწყობრიდან გამოსვლას
2
ავტომობილის აკუმულატორის განმუხტვას
3
მეტი საწვავის მოხმარებას
1792
რა იწვევს ისეთ ხმაურს, რომლისგანაც თავის არიდება შესაძლებელია?
1
ხმოვანი სიგნალის გამოყენება მისალმების მიზნით
2
სატრანსპორტო საშუალების კარის დახურვა
3
ხმოვანი სიგნალის გამოყენება საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა დროული გაფრთხილებისათვის, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად